Manual

1. Snabbstartsguide

1.1 Översikt över xBand

xBand har två knappar. Knappen med upphöjningar som går vinkelrätt mot bandet som sitter runt handleden är Åtgärds-knappen och knappen med upphöjningar som går parallellt med bandet som sitter runt handleden är Morse-knappen.

1.2 Ladda xBand

1. Koppla in USB-C-kabeln i laddningsadaptern.

2. Koppla in den andra änden av kabeln i valfri USB-laddare eller strömförsörjd USB-port.

3. Anslut laddningsadaptern till xBand. Laddningsstiften på undersidan av xBand ska passas in med stiften på adaptern.

4. Om adaptern är ansluten på rätt sätt och xBand har börjat ladda vibrerar det bokstaven: C. Lång, kort, lång, kort.

När xBand tas av från laddaren vibrerar det bokstaven: B. Lång, kort, kort, kort.

När xBand har mindre än 15 % batteri kommer det att varna dig genom att även då vibrera bokstaven: B. Lång, kort, kort, kort.

1.3 Sätta på xBand

Om xBand är avstängt, håll ner Åtgärds-knappen och släpp när xBand vibrerar bokstaven: O. Lång, Lång, Lång.

1.4 Stänga av xBand

Om xBand är på, håll ner Åtgärds-knappen och släpp när du känner den första korta vibrationen.

Om xBand var påslaget kommer det att stängas av efter att ha vibrerat bokstaven: X. Lång, kort, kort, lång.

1.5 Installera mobilappen

Installera xBand-appen från App Store:

xBand-appen i App Store

Eller från Google Play:

xBand-appen på Google Play

1.6 Anslut xBand till din mobil

Öppna appen och se till att Bluetooth är aktiverat. Din mobil kommer att börja söka efter xBand i närheten. Håll xBand nära mobilen och sätt på det. När mobilen hittar ditt xBand kommer det automatiskt att anslutas och xBand kommer att vibrera bokstaven: U. Kort, kort, lång.

Om mobilen inte hittar ditt xBand, prova att sätta det i parkopplingsläge (se nedan).

1.7 Sätt xBand i parkopplingsläge

Om mobilen inte kan ansluta till xBand, eller om du vill ansluta det till en annan mobil, måste du sätta xBand i parkopplingsläge.

Starta parkopplingsläget genom att hålla ner Åtgärds-knappen, släpp när du känner den tredje korta vibrationen. Medan xBand är i parkopplingsläge kommer det att vara synligt för alla mobiler i närheten och indikera detta genom att upprepat, var 15:e sekund, vibrera bokstaven I. Kort, kort.

När xBand har hittats av en mobil kommer det automatiskt att anslutas och vibrera bokstaven: U. Kort, kort, lång.

1.8 Använd xBand som en fristående enhet

Om du inte vill få aviseringar från din telefon på xBand och bara vill använda tid- och datumfunktionerna kan du stänga av Bluetooth på xBand. Detta kan spara batteri i situationer när du inte är tillräckligt nära din telefon för att Bluetooth ska fungera, eller om du helt enkelt inte vill ta emot information från din telefon på xBand.

Observera att xBand måste ansluta till en telefon minst en gång för att tid- och datumfunktionerna ska börja fungera. Efter att du har anslutit till en telefon för första gången kan du använda tid- och datumfunktionerna på xBand utan att vara ansluten till en telefon. Om xBand har varit avstängt måste du ansluta till en telefon igen för att tid- och datumfunktionerna ska börja fungera.

Inaktivera Bluetooth på xBand och gå in i det fristående tillståndet genom att hålla ner Åtgärds-knappen, släpp när du känner den andra korta vibrationen. xBand kommer att svara genom att vibrera bokstaven: S. Kort, kort, kort.

xBand kommer sedan att avbryta anslutningen till eventuella telefoner som det var anslutet till och kommer inte att försöka återansluta till en telefon igen.

Om du vill lämna det fristående tillståndet och återaktivera Bluetooth på xBand för att ansluta till din telefon igen kan du helt enkelt upprepa åtgärden: håll ner Åtgärds-knappen och släpp när du känner den andra korta vibrationen. xBand sätts sedan på i sitt normala tillstånd och indikerar detta genom att vibrera bokstaven: O. Lång, Lång, Lång.

Efter detta ska xBand automatiskt återansluta till din telefon. Om inte, sätt xBand i parkopplingsläge.

Du kan också återaktivera Bluetooth på xBand genom att stänga av och sedan sätta på xBand igen, eller genom att sätta det i parkopplingsläge.

1.9 Ta reda på om xBand är anslutet till en mobil

Ta reda på om xBand är anslutet till en mobil genom att trycka snabbt två gånger på Åtgärds-knappen.

Om xBand är anslutet kommer det att vibrera bokstaven: U. Kort, kort, lång.

Om xBand inte är anslutet kommer det att vibrera bokstaven: D. Lång, kort, kort.

Om xBand är i ett fristående tillstånd (Bluetooth på xBand är avstängt) kommer det att vibrera bokstaven: S. Kort, kort, kort.

Du kan också se om xBand är anslutet via appens startskärm.

1.10 Ta reda på xBands batterinivå

Tryck snabbt tre gånger på Åtgärds-knappen. Den aktuella batterinivån i procent kommer att vibrera på xBand.

Exempel: Batterinivån är 81 %. xBand kommer att vibrera 81.

Du kan också se xBands batterinivå via appens startskärm.

1.11 Kolla tiden eller datumet

xBand kan vibrera den aktuella tiden i Morse. Siffror i Morse följer ett regelbundet mönster som man snabbt lär sig om man använder tidsfunktionerna. Du kan också träna på siffror i appen.

Efter att xBand har anslutits för första gången kan du använda tidsfunktionerna även när xBand inte är anslutet till en mobil. Om xBand har varit avstängt måste du ansluta till en telefon igen för att tid- och datumfunktionerna ska börja fungera.

1.11.1 Aktuell tid i minuter

Tryck snabbt en gång på Morse-knappen. Aktuell tid i minuter kommer att vibrera på xBand.

Exempel: Klockan är 12:37. xBand kommer att vibrera 37.

1.11.2 Aktuell tid i timmar och minuter

Tryck snabbt två gånger (dubbeltryck) på Morse-knappen. Aktuell tid i timmar och minuter kommer att vibrera på xBand.

Exempel: Klockan är 12:37. xBand kommer att vibrera 12 37.

1.11.3 Aktuellt datum

Tryck snabbt tre gånger (trippeltryck) på Morse-knappen. Aktuellt datum; dag och månad, kommer att vibrera på xBand.

Exempel: Det är den 5:e november. xBand kommer att vibrera 05 11.

1.12 Avbryt (Hoppa över resten av ett inkommande vibrationsmeddelande)

Om xBand vibrerar (till exempel en avisering eller ett tidsmeddelande) kan du trycka snabbt en gång på Åtgärds-knappen för att stoppa xBand från att fortsätta vibrera det inkommande meddelandet.

xBand kommer även sluta vibrera det aktuella meddelandet om du initierar ett nytt kommando genom att trycka på någon knapp på xBand.

1.13 Repetera det senaste meddelandet

För att upprepa det senaste meddelandet som vibrerade på xBand (till exempel en avisering eller ett tidsmeddelande) håll ner Morse-knappen tills vibrations-feedbacken slutar och släpp sedan. xBand kommer då att vibrera det senaste meddelandet igen.

2. Lägen

Lägen styr hur xBand kommunicerar med din mobil och hur komplex informationen som skickas till xBand är. Vi rekommenderar att du börjar med standardläget för att intuitivt lära dig urskilja olika vibrationsmönster. Därefter kan du börja träna på att ta emot mer komplex information genom vibrationer, och dra nytta av det stora antalet funktionerna i de andra lägena.

2.1 Standardläge

Standardläget är det lättaste läget att lära sig i början. Du behöver inte lära dig komplexa vibrationsmönster och kommer snabbt att intuitivt identifiera vilken app en avisering kommer ifrån.

2.1.1 Aviseringar

När xBand är anslutet till en mobil kommer alla aviseringar som mobilen tar emot att skickas till xBand i form av ett vibrationsmönster som motsvarar den app som skickade aviseringen.

Som standard är vibrationsmönstret för en app Morse-koden för de två första bokstäverna i appens namn, till exempel "FA" för Facebook. Du kan också ställa in egna förkortningar för olika appar, till exempel "FB" för Facebook.

För att aviseringar ska fungera måste xBand få tillåtelse att ta emot aviseringar. Du kan ge denna tillåtelse i din mobils inställningar och du får en varning i appen om det inte är gjort.

2.1.2 Förkortningar

När xBand är anslutet till din mobil kan du hitta inställningar för förkortningar under xBand-info-avsnittet på appens startskärm. Förkortningar är ett sätt att anpassa vilket vibrationsmönster som skickas till xBand när du tar emot en avisering. I standardläge betyder detta att du kan ersätta det standardmässiga vibrationsmönstret som är de två första bokstäverna i app-namnet.

Du kan lägga till en ny förkortning i appen genom att ange appens namn manuellt eller genom att välja appen från listan över dina senast mottagna aviseringar. Förkortningen som du väljer kommer att översättas till vibrationer i Morse-kod nästa gång du tar emot en avisering från den appen.

2.2 Andra lägen

Kommer snart.

3. Inställningar för xBand

När xBand är anslutet till din mobil kan du hitta inställningar för xBand under xBand-info-avsnittet på appens startskärm. Här kan du ställa in hur snabbt vibrationsmeddelanden tas emot, vibrationsstyrka och vibrationsmotorernas beteende.

3.1 Tips när du väljer hastighet för vibrationerna

Vi rekommenderar att du väljer en hög hastighet för själva vibrationerna (teckenhastighet i ord per minut). Du behöver dock kunna skilja mellan korta och långa vibrationer. Den övergripande hastigheten för vibrationsmeddelanden kan sedan sänkas genom att använda pausförlängning, som lägger in extra långa pauser mellan tecken och mellan ord. Då du börjar använda xBand kommer du antagligen vilja ha en längre pausförlängning som du sedan kan sänka allteftersom du blir van vid olika vibrationsmönster.

4. Byta ut textilbandet

Vi rekommenderar starkt att du använder textilbandet som följde med ditt xBand. Det är dock möjligt att byta ut bandet mot andra klockarmband. Om du vill byta ut bandet mot ett band som inte tillhandahålls av oss, välj ett band med viss elasticitet. xBand måste sitta åt på handleden för att vibrationerna ska förmedlas optimalt, och ett band utan elasticitet kan bli obekvämt när det dras åt.

4.1 Kompatibla band

Välj ett band som är 20 mm brett.

Eftersom xBand använder ett skruvstift för att fästa på bandet kommer inte alla universella klockarmband med ett rakt fäste att fungera. Band med fasta, icke-borttagbara stift fungerar inte om stiftet inte är mycket likt det som levererades med ditt xBand. Band utan stift eller med löstagbara stift kan monteras på skruvstiftet som följde med original-bandet så länge de har ett hål som är tillräckligt stort.

De flesta band för Garmin Fenix ​​5S, 6S och 7S fungerar med xBand.

4.2 Ta bort det gamla bandet

Börja med ena änden av bandet; använd den medföljande skruvmejseln för att skruva loss skruven på ena sidan av bandfästet. Ibland är det nödvändigt att hålla fast skruven på andra sidan av fästet med en annan skruvmejsel för att förhindra att stiftet snurrar. Dra ut stiftet och skruven.

Upprepa med den andra änden av bandet.

Använd inte den medföljande skruvmejseln för att skruva upp skruvarna på undersidan av xBand.

4.3 Fästa ett nytt band

Börja med ena änden av bandet; för in stiftet genom ena sidan av fästet på xBand, genom hålet i änden av bandet och genom den andra sidan av fästet. Fäst stiftet genom att sätta in skruven i den andra sidan av fästet och skruva fast med den medföljande skruvmejseln.

Upprepa med den andra änden av bandet.

5. Snabbguide över vibrationsmeddelanden från xBand

5.1 O: Lång, Lång, Lång.

xBand har satts på.

5.2 X: Lång, kort, kort, lång.

xBand har stängts av.

5.3 U: Kort, kort, lång.

xBand är anslutet till en mobil. Tas emot när en anslutning har upprättats, eller efter att du har kontrollerat anslutningsstatusen, om xBand är anslutet.

5.4 D: Lång, kort, kort.

xBand är inte anslutet till en mobil. Tas emot när anslutningen har avbrutits eller efter att du har kontrollerat anslutningsstatusen, om xBand inte är anslutet.

5.5 S: Kort, kort, kort.

Bluetooth på xBand är inaktiverat. xBand är i ett fristående tillstånd och kommer inte att försöka ansluta till någon telefon. Tas emot när xBand går in i det fristående tillståndet, eller efter att du har kontrollerat anslutningsstatusen, om xBand är i ett fristående tillstånd.

5.6 C: Lång, kort, lång, kort.

xBand laddar. Tas emot när xBand har kopplats till laddaren på rätt sätt.

5.7 B: Lång, kort, kort, kort.

Batteriindikation. Tas emot när xBand tas av från laddaren eller då batteriet på xBand har sjunkit under 15%.

5.8 I: Kort, kort.

xBand väntar på att en mobil ska ansluta till det (repeteras var 15:e sekund).

5.9 T: Lång. Följt av siffror

Ett automatiskt tidsmeddelande. Tas emot om du har automatisk tid påslaget i appen.

5.10 Andra bokstäver, symboler och siffror

Är antingen en del av en avisering, ett tidsmeddelande eller ett datum.

6. Snabbguide över kommandon för xBand

6.1 Sätt på

Om xBand är avstängt, håll ner Åtgärds-knappen, och släpp när xBand vibrerar bokstaven: O.

Svar från xBand: Bokstaven: O, om xBand har satts på.

6.2 Stäng av

Håll ner Åtgärds-knappen, och släpp när du känner den första korta vibrationen.

Svar från xBand:  Bokstaven: X, om xBand håller på att stängas av.

6.3 Aktivera parkopplingsläget

Håll ner Åtgärds-knappen, och släpp när du känner den tredje korta vibrationen.

Svar från xBand: Bokstaven: I (repeteras var 15:e sekund).

6.4 Sätt på eller stäng av det fristående tillståndet (Aktivera eller inaktivera Bluetooth)

Håll ner Åtgärds-knappen, och släpp när du känner den andra korta vibrationen.

Svar från xBand: Bokstaven: S, om du har startat det fristående tillståndet (inaktiverat Bluetooth). Bokstaven: O, om du har avslutat det fristående tillståndet (aktiverat Bluetooth).

6.5 Kontrollera anslutningsstatusen

Tryck två gånger snabbt på Åtgärds-knappen.

Svar från xBand: Bokstaven: U, om xBand är anslutet. Bokstaven: D, om xBand inte är anslutet. Bokstaven: S, om xBand är i ett fristående tillstånd (Bluetooth på xBand är inaktiverat).

6.6 Kontrollera batterinivån

Tryck tre gånger snabbt på Åtgärds-knappen.

Svar från xBand: Aktuella batterinivån i procent, till exempel 81 om batterinivån är 81 %.

6.7 Ta reda på aktuell tid i minuter

Tryck snabbt en gång på Morse-knappen. Detta motsvarar att skriva bokstaven: E, i Morse-kod: Kort.

Svar från xBand: Aktuell tid i minuter, till exempel 37 om tiden är 12:37.

6.8 Ta reda på aktuell tid i timmar och minuter

Tryck snabbt två gånger på Morse-knappen. Detta motsvarar att skriva bokstaven: I, i Morse-kod: Kort, kort.

Svar från xBand: Aktuell tid i timmar och minuter, till exempel 12 37 om tiden är 12:37.

6.9 Ta reda på aktuellt datum

Tryck snabbt tre gånger på Morse-knappen. Detta motsvarar att skriva bokstaven: S, i Morse-kod: Kort, kort, kort.

Svar från xBand: Aktuellt datum; dag och månad. Till exempel 05 11 om datumet är 5:e november.

6.10 Avbryt

Tryck en gång snabbt på Åtgärds-knappen för att hoppa över ett inkommande meddelande.

Svar från xBand: Slutar vibrera det aktuella meddelandet.

xBand slutar också att vibrera det aktuella meddelandet om du initierar ett nytt kommando genom att trycka på någon knapp på ditt xBand.

6.11 Repetera

Håll ner Morse-knappen tills vibrations-feedbacken slutar och släpp sedan.

Svar från xBand: Repeterar det senaste meddelandet som vibrerade.

7. Felsökning

7.1 xBand ansluter inte till din mobil

Försäkra dig om att Bluetooth är aktiverat på mobilen, att du håller xBand nära mobilen och att xBand är påslaget.

Om xBand inte redan är i parkopplingsläge: Håll ner Åtgärds-knappen, och släpp när du känner den tredje korta vibrationen. xBand kommer nu att ge ifrån sig två korta vibrationer var 15:e sekund.

Kontrollera att xBand inte redan är anslutet till en annan mobil genom att trycka snabbt två gånger på Åtgärds-knappen. Om xBand vibrerar bokstaven: U är xBand redan anslutet till en mobil.

Kontrollera att xBand inte är i ett fristående tillstånd med Bluetooth inaktiverat. Kontrollera detta genom att snabbt trycka på Åtgärds-knappen två gånger. Om xBand vibrerar bokstaven: S, är Bluetooth på xBand inaktiverat. Aktivera det igen genom att hålla ned Åtgärds-knappen tills du känner den andra korta vibrationen.

Om inget av ovanstående fungerar och du använder en iPhone:

1. Stäng appen.

2. Gå till Bluetooth-inställningarna på mobilen och avbryt parkopplingen med xBand.

3. Sätt xBand i parkopplingsläge.

4. Öppna appen igen.

7.2 xBand reagerar inte

Om xBand inte reagerar och varken kan sättas på eller stängas av, försäkra dig om att xBand är laddat.

Om detta inte hjälper: Återställ xBand (se nedan).

Om detta inte hjälper: Kontakta supporten.

7.3 Återställ xBand

Du återställer xBand genom att hålla ner båda knapparna (både Morse-knappen och Åtgärds-knappen) i minst tio sekunder. Släpp sedan båda knapparna. Efter detta kan du försöka sätta på xBand som vanligt.

8. Support

Om du behöver ytterligare hjälp eller har några frågor kan du kontakta oss genom Hjälp-menyn i appen eller genom att skicka ett e-post till support@xtactor.com.