Skriva och använda kommandon i Morseläget

Guide

Att sätta xBand i Morseläge låser upp kraftfulla kommandon och avancerad anpassning. Aktivera det i avsnittet "Knappar" i appen.

Morseläget översätter långa och korta knapptryckningar till kommandon, bokstäver och ord. I motsats till det enkla läget, som förlitar sig på ett visst antal tryckningar, tolkar Morseläget också längden av dina tryckningar och pauser. Det fungerar med hjälp av Morsekod, där bokstäver representeras av distinkta mönster av långa och korta signaler. Därför kan sekvenser av knapptryckningar, som de för kommandon, ses som bokstäver i Morsekod.

Allmän information om kommandon i Morseläget

Kommandon i Morseläget består av en eller flera tecken. Du kan välja att lära dig hela alfabetet i Morsekod och komma ihåg kommandona genom deras bokstäver, eller så kan du välja att bara lära dig mönstren av knapptryckningar som representerar de kommandon du behöver; det är upp till dig.

De grundläggande kommandona i Morseläget använder samma mönster av knapptryckningar som i Enkelt läge, till exempel tre korta tryckningar för att få datumet. Du kan också tänka på dessa mönster som bokstäver i Morsekod, till exempel är tre korta tryck detsamma som bokstaven: S, i Morsekod.

Du skriver ditt kommando på Morse-knappen, precis som i Enkelt läge, men i Morseläget måste du avsluta kommandot genom att dubbeltrycka på Åtgärds-knappen.

När du skriver i Morsekod måste du också tänka på hur länge du trycker. Om du gör de korta trycken som används för de grundläggande kommandona för långa, eller väntar för länge mellan trycken, kan xBand misstolka kommandot. Läs mer om hur xBand tolkar dina knapptryckningar i avsnittet om att skriva med xBand.

Utför ett kommando

När du har skrivit ditt kommando, dubbeltryck på Åtgärds-knappen för att utföra det.

Om du har bett om information, till exempel aktuellt klockslag, svarar xBand med den efterfrågade informationen.

Om du har utfört en uppgift, till exempel skickat ett SMS, kommer xBand att svara genom att vibrera bokstaven C (lång, kort, lång, kort).

Om xBand inte kunde förstå ditt kommando kommer det att vibrera en felsignal (8 korta vibrationer). Detta kan till exempel hända om dina knapptryckningar tolkades som ett tecken som inte är ett kommando. Det kan också hända om du till exempel anger ett kortnamn för en kontakt som inte finns när du skickar ett SMS.

Anledningen till att du måste dubbeltrycka på Åtgärds-knappen är för att tillåta mer avancerade kommandon som kan bestå av flera tecken och delar och xBand behöver ett sätt att veta när du är klar med hela kommandot.

Kommandon som består av flera delar

De flesta kommandon du kan göra på xBand består bara av en enda bokstav. Vissa kommandon består dock av flera delar som lägger till mer information till kommandot. Till exempel består kommandot för att skicka ett textmeddelande av tre delar; bokstaven: M, för att indikera att du skriver ett SMS, mottagaren av SMS:et och själva meddelandet.

Du separerar varje del med ett mellanslag genom att göra ett tryck på Åtgärds-knappen.

Skriva

Du skriver tecken på Morse-knappen, skapar ett mellanrum mellan ord med ett tryck på Åtgärds-knappen, och när du är klar skickar du ditt kommando genom att dubbeltrycka på Åtgärds-knappen.

I Morsekod representeras varje tecken av ett mönster av långa och korta signaler. Dessa mönster av långa och korta signaler är vad du trycker på Morse-knappen på xBand.

För en kort signal, tryck helt enkelt på Morse-knappen snabbt och för en lång signal, håll den nere lite längre. (Tryck inte för länge, om du håller nere förbi där knappfeedbacken slutar kommer xBand att börja radera tecken).

När du är klar med knapptryckningarna som motsvarar en bokstav, gör en kort paus innan du börjar med nästa bokstav. Pausen är det som skiljer en bokstav från en annan i Morsekod.

I standard Morsekod är en lång signal tre gånger så lång som en kort signal. Och pausen mellan olika bokstäver är lika lång som en lång signal. Det här är bra riktlinjer men du behöver inte strikt följa standarden för Morsekod-tajmingen när du skriver på xBand. xBand använder maskininlärning för att tolka dina knapptryckningar, vilket gör det intelligent nog att förstå betydande variationer i tajming.

Även om xBand anpassar sig efter dig måste det finnas en märkbar skillnad mellan dina korta och långa tryck för att xBand ska tolka dem korrekt. Om xBand inte tolkar dig rätt försök göra dina långa tryck lite längre. Undvik också att pausa för länge mellan tryckningar inom ett teckens mönster, eftersom xBand kan tolka detta som början på ett nytt tecken. Mellan tecken kan du pausa nästan hur länge du vill.

xBand kommer aldrig automatiskt att infoga ett mellanslag mellan ord. Detta skiljer sig från standardmorse, där ett mellanslag mellan ord görs genom att göra en lång paus. För att göra ett mellanslag och starta ett nytt ord på xBand, gör en enda kort tryckning på Åtgärds-knappen.

Du kan använda träningssektionen i xBand-appen för att lära dig skriva Morsekod. I historik-sektionen i appen kan du se hur din inmatning tolkades. Och i sektionen Knappar i appen kan du göra inställningar för, och få hjälp med tolkningen av dina knapptryckningar.

Granska det du har skrivit

För att granska din nuvarande skrivna text, tryck tre gånger på Åtgärds-knappen. xBand kommer då att vibrera tillbaka till dig vad du har skrivit.

Ta bort tecken

Om du behöver ta bort tecken som du har skrivit, håll nere Morse-knappen. Efter ett litet tag slutar den normala vibrationsfeedbacken, följt av en kort paus. Efter detta kommer du att börja känna vibrationspulser som indikerar att tecken tas bort. Varje kort vibrationspuls motsvarar ett raderat tecken. För att radera ett tecken, släpp efter den första vibrationspulsen; för att radera två tecken, släpp efter den andra och så vidare.

En lång vibrationspuls indikerar att det aktuella tecknet är ett mellanslag. Om du till exempel vill radera det senaste ordet du skrev, håller du ned knappen tills du känner den första långa vibrationspulsen och släpper sedan.

Om du släpper knappen mitt i en vibrationspuls kommer tecknet inte att raderas och kommer att finnas kvar som det sista tecknet i inmatningen. Om du till exempel släpper knappen mitt i en lång vibrationspuls kommer mellanslaget att behållas; om du släpper den direkt efter pulsen raderas mellanslaget.

Om du inte känner en vibrationspuls efter att feedbacken slutat betyder det att du inte har skrivit något och att den aktuella texten är tom.

För att rensa allt du har skrivit, håll nere Morse-knappen tills vibrationspulserna slutar helt.

Okända tecken

Om du skriver något i Morseläge som xBand inte kan tolka som ett giltigt tecken i Morsekod blir resultatet ett okänt tecken. Det okända tecknet representeras av 6 korta signaler när det vibreras tillbaka till dig.

Vibrationsmeddelanden som tas emot medan du skriver

Medan du skriver kommer du inte att få några inkommande notiser, alarm eller timers. Notiser, alarm och timers som tas emot medan du skrev kommer att levereras när du skickar ditt kommando eller när din skrivna text raderas av dig eller en timeout.

Timeout

Om du inte har skrivit något på två minuter kommer xBand automatiskt att rensa den skrivna texten och återgå till att ta emot notiser, alarm och timers som vanligt.

SMS-kommandot

SMS-kommandot består av tre delar:

  • Bokstaven "M" (två långa tryckningar) för att initiera kommandot.
  • Ett kortnamn för en kontakt som du har lagt till i xBand-appen. Du kan lägga till kortnamn för kontakter på sidan "Knappar" i appen om du är i Morseläge.
  • Och meddelandet du vill skicka. Meddelandet kan innehålla vilket tecken som helst (inklusive specialtecken) som stöds av xBand och du kan använda Åtgärds-knappen för att göra mellanslag mellan ord.

Du skriver kommandot på Morse-knappen och separerar varje del genom att göra ett mellanslag, vilket motsvarar ett tryck på Åtgärds-knappen.

Om du är ansluten till en telefon som kör Android kommer SMS:et att skickas till mottagaren automatiskt så snart du har dubbeltryckt på Åtgärds-knappen för att avsluta kommandot.

Om du är ansluten till en iPhone måste din telefon vara upplåst och xBand-appen öppen när du avslutar kommandot med ett dubbeltryck på Åtgärds-knappen. Ett meddelandegränssnitt öppnas sedan på din telefonskärm med kontakten och meddelandet ifyllda. Tryck på sändknappen på skärmen för att skicka meddelandet. Detta beror på restriktioner på iOS som begränsar appar och Bluetooth-enheter från att skicka textmeddelanden. Även om det fortfarande kan vara mycket fördelaktigt för iOS-användare att skriva meddelandet på xBand, pågår arbetet med att skapa en lösning som helt eliminerar behovet av telefoninteraktion.

Kortkommandon

Kortkommandon är ett kraftfullt sätt att optimera skrivandet för dina syften. Du kan tänka dig kortkommandon som förkortningar för att skriva. Ett kortkommando kan vara en eller flera bokstäver och du kan skapa kortkommandon för allt du kan skriva på xBand, inklusive ord, fraser, hela meddelanden och kommandon som består av en eller flera delar. Du kan se och hantera kortkommandon i xBand-appen, på sidan "Knappar" om du är i Morseläge.

Kortkommandon expanderas endast när de separeras med mellanslag eller separationstecken (som punkt eller utropstecken) från allt annat du har skrivit. Till exempel kommer kortkoden "L" för "lunch" inte att expandera om du skriver ordet "klocka" och bli "klunchocka".

När du skapar kortkommandon, se upp för att oavsiktligt skriva över kommandon. Till exempel, om du ställer in "H" för "hej", kan det skriva över standardkommandot för att kontrollera anslutningsstatus. När du skriver "H" kommer det först att expandera till "hej" och "hej" är inte ett giltigt xBand-kommando.

Tillbaka till Guider