Snabbguide till xBand-kommandon

Guide

Om du har satt ditt xBand i Morseläge genom appen, glöm inte att utföra kommandot genom att dubbeltrycka på Åtgärds-knappen.

De flesta av xBands kommandon kan representeras som Morsekod. Denna guide kommer att beskriva både kommandon och deras motsvarande tecken i Morsekod. Om du inte är intresserad av Morsekod kan du hoppa över informationen om tecknen som är kopplade till kommandona.

Få aktuellt klockslag i minuter

Tryck snabbt på Morse-knappen en gång.

Detta motsvarar att skriva bokstaven: E, i Morsekod: Kort.

Svar från xBand: Aktuellt klockslag i minuter, till exempel 37 om klockan är 12:37

Få aktuellt klockslag i timmar och minuter

Tryck två gånger snabbt på Morse-knappen.

Detta motsvarar att skriva bokstaven: I, i Morsekod: Kort, kort.

Svar från xBand: Aktuellt klockslag i timmar och minuter, till exempel 12 37 om klockan är 12:37.

Få aktuellt datum

Tryck tre gånger snabbt på Morse-knappen.

Detta motsvarar att skriva bokstaven: S, i Morsekod: Kort, kort, kort.

Svar från xBand: Aktuellt datum, dag och månad. Till exempel 05 11 om datumet är 5:e november.

Kontrollera anslutningen

Tryck fyra gånger snabbt på Morse-knappen.

Detta motsvarar att skriva bokstaven: H, i Morsekod: Kort, kort, kort, kort.

Svar från xBand:

Om xBand är anslutet kommer det att svara genom att vibrera två korta följt av en lång. Morsekod för: U. Kort, kort, lång.

Om xBand inte är anslutet kommer det att svara genom att vibrera en lång följt av två korta. Morsekod för: D. Lång, kort, kort.

Om xBand är i fristående läge (Bluetooth på xBand är inaktiverat) kommer det att svara genom att vibrera tre korta. Morsekod för: S. Kort, kort, kort.

Kontrollera batterinivån

Tryck fem gånger snabbt på Morse-knappen.

Detta motsvarar att skriva siffran: 5, i Morsekod: Kort, kort, kort, kort, kort.

Svar från xBand: Aktuell batterinivå i procent, till exempel 81 om batterinivån är 81 %.

Kommandon som endast är tillgängliga i Morseläge

Skriv ett SMS

För iOS-användare: Din telefon måste vara upplåst och xBand-appen öppen när du utför detta kommando. (På Android behövs inte detta.)

Skriv "M kortnamn meddelande":

  1. Skriv bokstaven: M, (två långa tryckningar) på Morse-knappen.
  2. Gör ett mellanslag med ett tryck på Åtgärds-knappen.
  3. Skriv kortnamnet för en kontakt du har lagt till i xBand-appen på Morse-knappen och som du vill skicka ett sms till.
  4. Gör ett mellanslag med ett tryck på Åtgärds-knappen.
  5. Skriv meddelandet du vill skicka. Detta kan inkludera vilket tecken som helst som stöds av xBand och kan innehålla mellanslag mellan ord, som görs genom att göra ett tryck på Åtgärds-knappen.
  6. (Och utför kommandot genom att dubbeltrycka på Åtgärds-knappen)

Svar från xBand: Bokstav: C (Lång, kort, lång, kort), om xBand kunde tolka ditt kommando. Felsignal (8 korta) om xBand inte kunde tolka ditt kommando (om det angivna kortnamnet inte fanns eller något annat fel uppstod).

På Android: det inmatade textmeddelandet skickas till kontakten som är kopplad till kortnamnet.

På iOS: Ett meddelandegränssnitt öppnas på din telefon med kontakten och meddelandet du skrev ifyllda. Tryck på skicka-knappen på telefonskärmen för att skicka textmeddelandet.

Tillbaka till Guider