Klock- och datumfunktioner

Guide

xBand kan vibrera det aktuella klockslaget - antingen med 24-timmarstid eller 12-timmarstid. Du kan välja mellan flera olika tidskodningar, vilket bestämmer hur klockslaget kommer att representeras i vibrationer.

xBand kan också ge dig dagens datum. Datumet vibreras alltid i Morsekod, oavsett vilken tidskodning du väljer.

Efter att xBand har anslutits för första gången är klock- och datumfunktionerna tillgängliga även när xBand inte är anslutet till en telefon. Om xBand har stängts av måste du ansluta till en telefon igen för att klock- och datumfunktionerna ska börja fungera.

Kolla klockan eller datumet manuellt

Du kan manuellt kolla klockan eller dagens datum genom att använda de grundläggande kommandona.

Tryck bara på Morse-knappen så många gånger som krävs så svarar xBand med önskat klockslag eller datum.

Om du har satt ditt xBand i Morseläge genom appen, kom ihåg att avsluta kommandot genom att dubbeltrycka på Åtgärds-knappen.

Aktuellt klockslag i minuter

Tryck en gång snabbt på Morse-knappen. Aktuellt klockslag i minuter kommer att vibrera på xBand.

I Morsekod motsvarar ett kort tryck tecknet: E.

Exempel: Klockan är 12:37. xBand kommer att vibrera 37 i din valda tidskodning.

Aktuellt klockslag i timmar och minuter

Tryck två gånger snabbt på Morse-knappen (dubbeltryck). Aktuellt klockslag i timmar och minuter kommer att vibrera på xBand.

I Morsekod motsvarar två korta tryckningar tecknet: I.

Exempel: Klockan är 12:37. xBand kommer att vibrera 12 37 i din valda tidskodning.

Dagens datum

Tryck tre gånger snabbt på Morse-knappen (trippeltryck). Aktuellt datum, dag och månad, kommer att vibrera på xBand.

I Morsekod motsvarar tre korta tryckningar tecknet: S.

Exempel: Det är den 5:e november. xBand kommer att vibrera 05 11 i Morsekod.

Automatisk tid

Med automatisk tid kommer xBand att vibrera det aktuella klockslaget med regelbundna intervaller, till exempel en gång varje timme eller varje kvart.

Den här funktionen kan slås av eller på i appen. Dessutom kan du anpassa formatet för den tidsinformation du får, och välja att inkludera timmar och minuter, eller bara minuter.

I likhet med de andra tidsfunktionerna fortsätter automatisk tid att fungera även när xBand inte är anslutet till din telefon, förutsatt att xBand har varit anslutet till telefonen minst en gång sedan xBand senast stängdes av.

Automatisk tid ger dig ett nytt sätt att hålla koll på tiden och kan öka din tidsuppfattning.

Tidskodningar

Du kan bestämma hur klockslag ska representeras i vibrationer genom att välja en tidskodning i appen. Tidskodningar gäller endast för klockslag i tidsmeddelanden. Andra numeriska värden, såsom datum och batteriindikation, vibreras alltid i Morse.

Morse

Siffror i Morse följer ett regelbundet mönster som man snabbt lär sig om man använder tidsfunktionerna. Du kan även öva på siffror i Morse i appen.

Varje siffra i klockslaget representeras av Morsekoden för den siffran.

Morse använder unika vibrationsmönster för siffror, som skiljer sig från de som används för bokstäver. Detta gör att tidsmeddelanden inte förväxlas med andra vibrationer, vilket du kanske kan uppleva med andra kodningar.

Snabb

Snabb och enkel kodning. Varje siffra i klockslaget representeras av ett förenklat vibrationsmönster.

En kort vibration är ett. En lång vibration är fem. Två långa vibrationer är noll.

Exempel: Klockan är 12:37. När xBand vibrerar den aktuella minuten kommer den att vibrera tre korta vibrationer för att representera siffran 3, följt av en kort paus och sedan en lång och två korta vibrationer för att representera siffran 7.

Förkortad

Intuitiv kodning. En lång vibration är tio, och en kort vibration är ett. Vibrationsmönstren för timmar och minuter separeras av en paus.

Exempel: Klockan är 12:37. När xBand vibrerar den aktuella timmen och minuten kommer den att vibrera en lång och två korta vibrationer för att representera timmen 12. Detta följs av en kort paus, varefter den kommer att vibrera tre långa och sju korta vibrationer för att representera minuten 37.

Alarm och timers

I appen kan du skapa alarm och timers, som sedan kommer att vibrera på xBand.

För både alarm och timers kan du ställa in att de ska upprepas. Alarm kan upprepas på specifika dagar, som måndag till fredag, medan en återkommande timer upprepas kontinuerligt. Till exempel, om du ställer in en timer på två minuter kommer den att upprepas varannan minut. Denna funktion är praktisk för aktiviteter som intervallträning eller för kontinuerliga påminnelser under dagen.

Dessutom kan du ge namn till både alarm och timers, vilket gör att de fungerar som påminnelser. Till exempel kan du ställa in ett alarm på klockan 12:00 med vibrationsmönstret "L M" i Morsekod för att påminna dig om att ta dina lunchmediciner. Genom att använda namn som du lätt känner igen vibrationerna på kommer du enkelt att kunna skilja mellan olika typer av påminnelser.

Alarm och timers kommer att köras och upprepas (om du har det inställt) även när xBand inte är anslutet till din telefon, så länge xBand har anslutits till telefonen minst en gång sedan xBand senast stängdes av.

Tillbaka till Guider