Mobilnotiser

Guide

När xBand är ansluten till en mobil kan notiser som mobilen tar emot skickas till xBand i form av vibrationsmönster.

Hur mycket av informationen som tas med i vibrationsmeddelandet kan ställas in i xBand-appen. I appen kan du även ställa in förkortningar och göra andra anpassningar för att kontrollera vibrationsmönstren som används för olika typer av meddelanden.

Text i notiser översätts till vibrationer med hjälp av Morsekod. Du behöver dock inte bemästra Morse för att dra nytta av vibrerade notiser. Du kan begränsa mängden information som finns i vibrationsmeddelanden och använda förkortningar och andra anpassningar för att skapa vibrationsmönster som är lätta att komma ihåg. Du kommer snabbt att lära dig att intuitivt skilja mellan notiser från olika appar och till exempel SMS från olika kontakter. Med lite användning och lite övning i appens träningsavsnitt kan du snart läsa hela notisinnehållet genom vibrationer.

För att notiser ska fungera måste xBand få tillåtelse att ta emot notiser. Du kan ge denna tillåtelse i din mobils inställningar och du får en varning i appen om det inte är gjort.

Notisdelar

En notis består vanligtvis av flera delar, där det specifika innehållet för varje del bestäms av appen som genererade notisen. Dessa delar inkluderar vanligtvis:

  • Appens namn: Namnet på appen som skickade notisen.
  • Rubrik: Ofta viktig information, till exempel avsändarens namn för ett SMS.
  • Underrubrik: Sällan använd av appar och väldigt sällan för intressant information, prova och se om du tycker att det är användbart.
  • Meddelande: Innehåller huvudinnehållet i meddelandet, till exempel texten i ett SMS eller e-post.

   Du kan, för varje del individuellt, välja hur mycket av den som ska inkluderas i vibrationsmeddelandet eller om den ska uteslutas helt. Till exempel kan du välja att förkorta appens namn till de första två tecknen, vibrera rubriken i sin helhet, utesluta underrubriken helt och vibrera de första tre orden i meddelandet.

   Dessutom kan du välja att vibrationsmeddelandet föregås av ett eller några anpassningsbara inledande tecken för att indikera att vibrationsmeddelandet är en inkommande notis.

   Vi rekommenderar att du provar några olika inställningar för att hitta det som passar dig bäst.

   Exempel på inställningar för notiser

   Anta att du får en notis från Kalender-appen med följande detaljer:

   • Appens namn: Kalender
   • Rubrik: Möte
   • Underrubrik: Jobbkalender
   • Meddelande: Ta med rapporten från igår

   Och dina nuvarande inställningar är:

   • Inledning: N
   • Appens namn: De två första tecknen
   • Rubrik: Inkludera allt
   • Underrubrik: Utesluten
   • Meddelande: De tre första orden

   Det resulterande vibrationsmeddelandet skulle då vara: "n ka möte ta med rapporten", ett vibrationsmönster som ger tillräckligt med information för att identifiera källan och sammanhanget av notisen, samtidigt som det är kort och effektivt.

   Förkortningar

   Förutom grundläggande anpassningar kan du skapa förkortningar för vanligt använda ord och fraser som finns i dina notiser, såsom app-namn, kontakt-namn från din telefonbok eller vanligt förekommande notisinnehåll.

   Förkortningen du väljer för ett specifikt ord eller en fras översätts till vibrationer i Morsekod nästa gång du får en notis som innehåller ordet eller frasen.

   Förkortningar appliceras endast när ordet eller frasen är separerat med mellanslag eller separationstecken (som punkter eller utropstecken) från resten av den vibrerade texten. Till exempel kommer inte förkortningen "A" för "att" att appliceras om du får ordet "vatten" och bli "vaen".

   Blockering av appar

   Du kan välja att blockera notiser från specifika appar, så att notiser från dem aldrig vibrerar på xBand.

   I xBand-appen kan du blockera en app genom att skriva appens namn manuellt eller genom att välja appen i en lista över dina senaste mottagna notiser.

   Tillbaka till Guider