Snabbguide till xBand-åtgärder

Guide

Sätt på

Om xBand är avstängt, håll ner Åtgärds-knappen, och släpp när xBand vibrerar tre långa vibrationer.

Svar från xBand: Tre långa. Om xBand har satts på. (Bokstaven: O, i Morsekod.)

Stäng av

Om xBand är på, håll ner Åtgärds-knappen, och släpp när du känner den första korta vibrationen.

Svar från xBand: Lång, kort, kort, lång. Om xBand håller på att stängas av. (Bokstaven: X, i Morsekod.)

Aktivera parkopplingsläget

Håll ner Åtgärds-knappen, och släpp när du känner den tredje korta vibrationen.

Svar från xBand: Två korta (upprepas var 15:e sekund). (Bokstaven: I, i Morsekod.)

Sätt på eller stäng av fristående läge (Aktivera eller inaktivera Bluetooth)

Håll ner Åtgärds-knappen, och släpp när du känner den andra korta vibrationen.

xBand-svar: Tre korta, om du har startat det fristående läget (inaktiverad Bluetooth). Tre långa, om du har avslutat det fristående läget (aktiverat Bluetooth). (Bokstaven: S, eller bokstaven: O, i Morsekod.)

Avbryt

Tryck en gång snabbt på Åtgärds-knappen för att hoppa över ett inkommande meddelande.

Svar från xBand: Slutar vibrera det aktuella meddelandet.

xBand slutar också att vibrera det aktuella meddelandet om du initierar ett nytt kommando genom att trycka på någon knapp på ditt xBand.

Repetera

Tryck tre gånger snabbt på Åtgärds-knappen.

Svar från xBand: Repeterar den senaste notisen som vibrerade.

Om du är i Morseläget och för närvarande skriver kommer detta istället att vibrera det du har skrivit (se kommandot Spela upp skrivna tecken).

Åtgärder endast tillgängliga i Morseläget

Spela upp skrivna tecken

Tryck tre gånger snabbt på Åtgärds-knappen.

Svar från xBand: xBand vibrerar det du har skrivit.

Om du är i Morseläget och inte skriver för närvarande (din inmatning är tom), kommer detta istället att repetera den senaste vibrerade notisen (se kommandot Repetera).

Genomför kommando

Tryck två gånger snabbt på Åtgärds-knappen. Utförs efter att du har skrivit ett kommando på Morse-knappen för att genomföra det skrivna kommandot.

Svar från xBand: Om du har bett om information, svarar xBand med den begärda informationen. Om du har utfört en uppgift svarar xBand med bokstaven: C (lång, kort, lång, kort) och utför uppgiften. Om xBand inte förstod ditt kommando svarar det med ett felmeddelande (åtta korta).

Radera skrivna tecken

Fortsätt att hålla ned Morse-knappen efter att den normala vibrationsfeedbacken har upphört. Efter detta kommer varje kort vibration du känner att radera ett tecken, och varje lång vibration kommer att radera ett mellanslag. Håll nedtryckt för att radera fler tecken och släpp knappen när du har raderat önskat antal. Om du släpper mitt i en vibration kommer det tecknet eller mellanslaget inte att raderas.

Om du inte känner några fler vibrationer har du rensat allt du har skrivit.

Svar från xBand: För varje vibration du känner innan du släpper knappen, raderas ett tecken eller mellanslag från din nuvarande inmatning.

Tillbaka till Guider