Kom igång

Guide

Översikt över xBand

xBand har två knappar. Knappen med upphöjningar som går vinkelrätt mot bandet som sitter runt handleden är Åtgärds-knappen och knappen med upphöjningar som går parallellt med bandet som sitter runt handleden är Morse-knappen.

De flesta av xBands vibrationer (och vissa knapptryckningar) kan representeras som Morsekod. Denna guide kommer att beskriva både vibrationerna och deras motsvarande tecken i Morsekod. Om du inte är intresserad av Morsekod kan du hoppa över informationen om tecknen som är kopplade till kommandon och vibrationer.

Ladda xBand

1. Koppla in USB-C-kabeln i laddningsadaptern.

2. Koppla in den andra änden av kabeln i valfri USB-laddare eller strömförsörjd USB-port.

3. Anslut laddningsadaptern till xBand. Laddningsstiften på undersidan av xBand ska passas in med stiften på adaptern.

4. Om adaptern är ansluten på rätt sätt och xBand har börjat ladda vibrerar det mönstret lång, kort, lång, kort. I Morsekod är detta bokstaven: C. Lång, kort, lång, kort.

När xBand tas av från laddaren vibrerar det en lång följt av tre korta. I Morsekod är detta bokstaven: B. Lång, kort, kort, kort.

När xBand har mindre än 15 % batteri kommer det att varna dig genom att även då vibrera en lång följt av tre korta. I Morsekod är detta bokstaven: B. Lång, kort, kort, kort.

Sätta på xBand

Om xBand är avstängt, håll ner Åtgärds-knappen och släpp när xBand vibrerar tre långa vibrationer. I Morsekod är detta bokstaven: O. Lång, Lång, Lång.

Stänga av xBand

Om xBand är på, håll ner Åtgärds-knappen och släpp när du känner den första korta vibrationen.

Om xBand var påslaget kommer det att stängas av efter att ha vibrerat mönstret lång, kort, kort, lång. I Morsekod är detta bokstaven: X. Lång, kort, kort, lång.

Installera mobilappen

Installera xBand-appen från App Store:

xBand-appen i App Store

Eller från Google Play:

xBand-appen på Google Play


Anslut xBand till din mobil

Öppna appen och se till att Bluetooth är aktiverat. Din mobil kommer att börja söka efter xBand i närheten. Håll xBand nära mobilen och sätt på det. När mobilen hittar ditt xBand kommer det automatiskt att anslutas och xBand kommer att vibrera två korta vibrationer och sedan en lång. I Morsekod är detta bokstaven: U. Kort, kort, lång.

Om det är första gången du ansluter xBand till din mobil, eller om xBand har anslutits till en annan mobil, kan det hända att din mobil ber om tillåtelse att ansluta till xBand.

Om mobilen inte hittar ditt xBand, prova att sätta det i parkopplingsläge (se nedan).

Sätt xBand i parkopplingsläge

Om mobilen inte kan ansluta till xBand, eller om du vill ansluta det till en annan mobil, måste du sätta xBand i parkopplingsläge.

Starta parkopplingsläget genom att hålla ner Åtgärds-knappen, släpp när du känner den tredje korta vibrationen. Medan xBand är i parkopplingsläge kommer det att vara synligt för alla mobiler i närheten och indikera detta genom att upprepat, var 15:e sekund, vibrera två korta vibrationer. I Morsekod är detta bokstaven I. Kort, kort.

När xBand har hittats av en mobil kommer det automatiskt att anslutas och vibrera två korta vibrationer och sedan en lång. I Morsekod är detta bokstaven: U. Kort, kort, lång.

Grundläggande kommandon

Om du har satt ditt xBand i Morseläge genom appen, glöm inte att dubbeltrycka på Åtgärds-knappen för att avsluta kommandot.

Läs mer om skillnaderna mellan enkelt läge och Morseläge.

Aktuellt klockslag i minuter

Tryck snabbt en gång på Morse-knappen. Aktuellt klockslag i minuter kommer att vibrera på xBand.

I Morsekod motsvarar ett kort tryck tecknet: E.

Exempel: Klockan är 12:37. xBand kommer att vibrera 37 i din valda tidskodning.

Aktuellt klockslag i timmar och minuter

Tryck snabbt två gånger (dubbeltryck) på Morse-knappen. Aktuellt klockslag i timmar och minuter kommer att vibrera på xBand.

I Morsekod motsvarar två korta tryckningar tecknet: I.

Exempel: Klockan är 12:37. xBand kommer att vibrera 12 37 i din valda tidskodning.

Dagens datum

Tryck snabbt tre gånger (trippeltryck) på Morse-knappen. Aktuellt datum, dag och månad, kommer att vibrera på xBand.

I Morsekod motsvarar tre korta tryckningar tecknet: S.

Exempel: Det är den 5:e november. xBand kommer att vibrera 05 11 i Morse.

Kontrollera om xBand är anslutet till en telefon

Tryck snabbt på Morse-knappen fyra gånger. Den aktuella anslutningsstatusen kommer att vibrera på xBand.

I Morsekod motsvarar fyra korta tryckningar tecknet: H.

Om xBand är anslutet kommer det att vibrera två korta följt av en lång. Morse-bokstaven: U. Kort, kort, lång.

Om xBand inte är anslutet kommer det att vibrera en lång följt av två korta. Morse-bokstaven: D. Lång, kort, kort.

Om xBand är i fristående läge (Bluetooth på xBand är avstängt) kommer det att vibrera tre korta. Morse-bokstaven: S. Kort, kort, kort.

Du kan också se om xBand är anslutet via appens startskärm.

Kontrollera batterinivån på xBand

Tryck snabbt på Morse-knappen fem gånger. Den aktuella batterinivån i procent kommer att vibrera på xBand.

I Morsekod motsvarar fem korta tryckningar tecknet: 5.

Exempel: Batterinivån är 81 %. xBand kommer att vibrera 81.

Du kan också se xBands batterinivå via appens startskärm.

Grundläggande åtgärder

Avbryt (Hoppa över resten av ett inkommande vibrationsmeddelande)

Om xBand vibrerar (till exempel en notis eller ett tidsmeddelande) kan du trycka snabbt en gång på Åtgärds-knappen för att stoppa xBand från att fortsätta vibrera det inkommande meddelandet.

xBand kommer även sluta vibrera det aktuella meddelandet om du initierar ett nytt kommando genom att trycka på någon knapp på xBand.

Repetera den senaste notisen

För att upprepa den senaste mobilnotisen som vibrerade på xBand tryck snabbt tre gånger på Åtgärds-knappen. xBand kommer då att vibrera den senaste notisen igen.

(Om du är i Morseläge och har skrivit något som du ännu inte har skickat kommer denna åtgärd istället att vibrera tillbaka till dig det du har skrivit.)

Snabbguider

Du kan hitta snabbguider för alla vibrationsmeddelanden, åtgärder och kommandon här:

Vibrationsmeddelanden

Åtgärder

Kommandon

Utforska fler funktioner

Du kan lära dig mer om xBand genom att läsa någon av dessa guider:

Tid- och datumfunktioner

Ta emot telefonnotiser på xBand

Råd och information om vibrationsinställningar

Hur xBand översätter information till vibrationer

Skillnaderna mellan Enkelt läge och Morseläge

Skriva och använda kommandon i Morseläge

Använd xBand som en fristående enhet

Byte av handledsbandet

Felsökning

Om du har problem med att ansluta ditt xBand till din telefon eller om du har andra problem. Läs vår felsökningsguide.

Support

Om du behöver ytterligare support eller har några frågor eller feedback kan du kontakta oss via Hjälp-menyn i appen eller genom att mejla oss på support@xtactor.com.

Tillbaka till Guider