Använd xBand som en fristående enhet

Guide

Om du inte vill få notiser från din telefon på xBand och bara vill använda klock- och datumfunktionerna kan du stänga av Bluetooth på xBand. Detta kan spara batteri i situationer när du inte är tillräckligt nära din telefon för att Bluetooth ska fungera, eller om du helt enkelt inte vill ta emot information från din telefon på xBand.

Observera att xBand måste ansluta till en telefon minst en gång för att klock- och datumfunktionerna ska börja fungera. Efter att du har anslutit till en telefon för första gången kan du använda klock- och datumfunktionerna på xBand utan att vara ansluten till en telefon. Om xBand har varit avstängt måste du ansluta till en telefon igen för att klock- och datumfunktionerna ska börja fungera.

Inaktivera Bluetooth på xBand och gå in i det fristående läget genom att hålla ner Åtgärds-knappen, släpp när du känner den andra korta vibrationen. xBand kommer att svara genom att vibrera tre korta signaler. (Morsekod för bokstaven: S.) Kort, kort, kort.

xBand kommer sedan att avbryta anslutningen till eventuella telefoner som det var anslutet till och kommer inte att försöka återansluta till en telefon igen.

Om du vill lämna det fristående läget och återaktivera Bluetooth på xBand för att ansluta till din telefon igen kan du helt enkelt upprepa åtgärden: håll ner Åtgärds-knappen och släpp när du känner den andra korta vibrationen. xBand sätts sedan på i sitt normala läge och indikerar detta genom att vibrera tre långa signaler. (Morsekod för bokstaven: O.) Lång, lång, lång.

Efter detta ska xBand automatiskt återansluta till din telefon. Om inte, sätt xBand i parkopplingsläge.

Du kan också återaktivera Bluetooth på xBand genom att stänga av och sedan sätta på xBand igen, eller genom att sätta det i parkopplingsläge.

Tillbaka till Guider