Felsökning

Guide

xBand ansluter inte till din mobil

Försäkra dig om att Bluetooth är aktiverat på mobilen, att du håller xBand nära mobilen och att xBand är påslaget.

Om xBand inte redan är i parkopplingsläge: Håll ner Åtgärds-knappen, och släpp när du känner den tredje korta vibrationen. xBand kommer nu att ge ifrån sig två korta vibrationer var 15:e sekund.

Kontrollera att xBand inte redan är anslutet till en annan mobil. Kontrollera detta genom att trycka fyra gånger snabbt på Morse-knappen. Om xBand vibrerar två korta följt av en lång är xBand redan ansluten till en telefon.

Kontrollera att xBand inte är i fristående läge med Bluetooth inaktiverat. Kontrollera detta genom att trycka fyra gånger snabbt på Morse-knappen. Om xBand vibrerar tre korta är Bluetooth på xBand inaktiverat. Aktivera det igen genom att hålla ned Åtgärds-knappen tills du känner den andra korta vibrationen.

Om inget av ovanstående fungerar och du använder en iPhone:

1. Stäng appen.

2. Gå till Bluetooth-inställningarna på mobilen och avbryt parkopplingen med xBand.

3. Sätt xBand i parkopplingsläge.

4. Öppna appen igen.

xBand reagerar inte

Om xBand inte reagerar och varken kan sättas på eller stängas av, försäkra dig om att xBand är laddat.

Om detta inte hjälper: Återställ xBand (se nedan).

Om detta inte hjälper: Kontakta supporten.

Återställ xBand

Du återställer xBand genom att hålla ner båda knapparna (både Morse-knappen och Åtgärds-knappen) i minst tio sekunder. Släpp sedan båda knapparna. Efter detta kan du försöka sätta på xBand som vanligt.

Fabriksåterställning

Om ditt xBand inte beter sig som det ska och inget annat fungerar kan du prova en fabriksåterställning. Detta kommer dock att radera all information som finns lagrad på ditt xBand, såsom alarm, timers, förkortningar, kortkommandon och kontakter.

Du hittar fabriksåterställningsalternativet i Åtgärdsmenyn för xBand (tre vertikala punkter) på startskärmen i appen om du är ansluten. xBand kommer då att avbryta anslutningen till din telefon och du måste göra om parkopplingen till din telefon.

Support

Om du behöver ytterligare support kan du kontakta oss via Hjälp-menyn i appen eller genom att mejla oss på support@xtactor.com.

Tillbaka till Guider