Enkelt läge och Morseläge

Guide

xBand har två lägen som påverkar hur du matar in kommandon. De påverkar inte hur du får information.

Enkelt läge ger grundläggande kommandon som att kontrollera tiden och använder enkla knapptryckningar som enkel-, dubbel- eller trippeltryck på Morse-knappen.

Morseläget erbjuder mer kraftfulla kommandon som att skriva hela textmeddelanden i Morsekod. Båda lägena delar grundläggande kommandon, men i Morseläget avslutar du varje kommando genom att dubbeltrycka på Åtgärds-knappen.

Växla mellan lägen i xBand-appen under avsnittet "Knappar".

Grundläggande kommandon när ditt xBand använder Morseläge

I enkelt läge körs kommandon direkt efter att du slutat trycka på Morse-knappen. Men i Morseläge måste du dubbeltrycka på Åtgärds-knappen för att utföra ett kommando. För att till exempel kontrollera det aktuella klockslaget i minuter, börja med ett kort tryck på Morse-knappen och dubbeltryck sedan på Åtgärds-knappen för att ta emot klockslaget på ditt xBand.

I Morseläget tolkas knapptryckningar som Morsekod. Det betyder att längden av dina tryckningar på Morse-knappen spelar roll, och även pauserna mellan trycken. Om du till exempel vill kolla klockan i minuter (ett kort tryck, bokstaven: E), tryck bara snabbt på Morse-knappen; om du trycker och håller ned kan det tolkas som ett långt tryck (bokstaven: T). Ett annat exempel: Om du vill ha tiden i timmar och minuter (två korta tryck, bokstaven: I), vänta inte mellan de två trycken. Om pausen mellan de två tryckningarna blir för lång kommer kommandot att tolkas som två bokstäver (EE).

Tillbaka till Guider