Snabbguide över vibrationsmeddelanden från xBand

Guide

De flesta av xBands vibrationer kan representeras som Morsekod. Denna guide kommer att beskriva både vibrationerna och deras motsvarande tecken i Morsekod. Om du inte är intresserad av Morsekod kan du hoppa över informationen om tecknen som är kopplade till vibrationsmeddelandena.

O: Lång, lång, lång.

xBand har satts på.

X: Lång, kort, kort, lång.

xBand har stängts av.

U: Kort, kort, lång.

xBand är anslutet till en mobil. Tas emot när en anslutning har upprättats, eller efter att du har kontrollerat anslutningsstatusen, om xBand är anslutet.

D: Lång, kort, kort.

xBand är inte anslutet till en mobil. Tas emot när anslutningen har avbrutits eller efter att du har kontrollerat anslutningsstatusen, om xBand inte är anslutet.

S: Kort, kort, kort.

Bluetooth på xBand är inaktiverat. xBand är i fristående läge och kommer inte att försöka ansluta till någon telefon. Tas emot när xBand går in i det fristående läget, eller efter att du har kontrollerat anslutningsstatusen, om xBand är i fristående läge.

I: Kort, kort.

xBand väntar på att en mobil ska ansluta till det (repeteras var 15:e sekund).

B: Lång, kort, kort, kort.

Batteriindikation. Tas emot när xBand tas av från laddaren eller då batteriet på xBand har sjunkit under 15%.

C: Lång, kort, lång, kort.

När du sätter xBand på laddaren: xBand laddar. Tas emot när xBand har kopplats till laddaren på rätt sätt.

Som ett svar på ett kommando utfört i Morseläge: xBand förstod ditt kommando och kommer nu att utföra uppgiften.

Fel: 8 korta.

xBand förstod inte ditt kommando. Mottaget som ett svar på ett kommando utfört i Morseläge om xBand inte kunde förstå ditt kommando.

T: Lång. Följt av siffror i vald tidskodning

Ett automatiskt tidsmeddelande. Tas emot om du har automatisk tid påslaget i appen.

Andra vibrationsmeddelanden

Är antingen en del av en notis, ett tidsmeddelande, ett alarm, en timer eller ett datum.

Tillbaka till Guider