xTactor presenterar på Accessible Europe: ICT 4 All Forum 2023

Blogg post

xTactor presenterade xBand på årets Accessible Europe: ICT 4 All Forum, som hölls 13-14 december i Madrid, Spanien. Forumet är en viktig plattform som samlar experter, beslutsfattare och företag för att stödja utbytet av innovativa koncept och lösningar inom tillgänglighet och digital inkludering.

Förutom att vara en plattform för oss att presentera xBand var evenemanget ett värdefullt tillfälle för meningsfulla diskussioner kring digital tillgänglighet och hur teknik kan göra en positiv skillnad i människors liv.

Evenemanget gav oss möjligheten att komma i kontakt med likasinnade innovatörer, organisationer och beslutsfattare. Nätverkande på den här nivån är ovärderligt, eftersom det öppnar dörrar för samarbete och utbyte av olika perspektiv. De värdefulla insikter som kommer från denna typ av samarbetsmiljö är en viktig del i vårt engagemang för att skapa teknologi som kan fungera som en bro till inkludering, bryta ner barriärer och skapa möjligheter för alla.

Om Accessible Europe: ICT 4 All Forum 2023

Accessible Europe: ICT 4 ALL är ett regionalt forum som arrangeras av International Telecommunication Union (ITU) och Europeiska kommissionen (EC) och samarrangeras av Accessible EU Resource Centre. Forumet ägde rum den 13-14 december 2023 i Madrid, Spanien. Fundación ONCE stod som värd, med stöd av Spaniens regering som en del av det spanska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

Forumet fungerar som en kunskaps- och nätverksplattform, där beslutsfattare, industriledare, representanter från den akademiska världen, och medlemmar av det civila samhället kan samlas för att diskutera lösningar för en mer inkluderande och tillgänglig digital framtid.

Tillbaka till Blogg