xBands vibrationsmotorer: optimerade för detaljerad information

Blogg post

Vi på xTactor får ofta frågor om varför vår teknik behöver egen hårdvara och varför det inte går att uppnå samma funktionalitet genom en app på andra tillverkares smartklockor eller direkt på en telefon. Det här är något vi själva önskar gick att göra, men efter att ha testat en hel del produkter har vi tyvärr behövt inse att vi inte kan hitta några smartklockor eller telefoner som har vibrationsmotorer som är tillräckligt bra för vårt syfte.

Idag finns det stora tillverkare som är kända för sina vibrationsteknologier, och vi påstår inte att dessa tekniker är otillräckliga; tvärtom är de väldigt bra för de syften de är skapade för. Problemet är att dessa motorer är optimerade för saker som att efterlikna känslan av fysiska knappar och ge simulering av knappfeedback. De är inte nödvändigtvis utformade för att ge tydlighet i detaljerade vibrationsmönster.

Det som särskiljer xBands funktionalitet är dess förmåga att ge detaljerad information, såsom tid- och textinformation, i form av vibrationsmönster på handleden. Men för att tolka dessa vibrationsmönster enkelt och intuitivt, med minimal ansträngning, måste individuella vibrationssignaler kunna särskiljas från varandra, och det måste vara lätt att skilja mellan olika vibrationsmönster. De optimala vibrationsmotorerna för xBands funktionalitet har en bra balans mellan styrka och hastighet, medan de vibrationsmotorer som finns i smartklockor och telefoner idag är antingen starka eller snabba, men sällan båda.

xBand, vår egen produkt, är utrustad med två vibrationsmotorer optimerade för att vara kraftfulla samtidigt som de är snabba och distinkta. Detta är avgörande för att kunna läsa detaljerade vibrationsmönster i höga hastigheter. För att uppnå detta krävs motorer som kan starta och stanna snabbt, där olika signaler är tydligt separerade från varandra.

Nedan visas en graf som illustrerar xBands vibrationer uppmätta med en accelerometer och ett oscilloskop. Grafen visar hur tre korta signaler skickas till xBands vibrationsmotorer och illustrerar hur vibrationen snabbt ökar i styrka och stannar abrupt när signalen tar slut. Detta resulterar i tydligt distinkta signaler som är lätta att urskilja. Vid liknande mätningar av vibrationerna i andra smartklockor och telefoner syns ofta en längre upp- och nedtrappning i början och slutet av varje signal. Toppen för varje signal blir då väldigt kort, och det är lätt att signalerna flyter ihop vid högre hastigheter.

Graf som visar en horisontell linje med tre rektangulärt formade vågformer. Vågformerna har alla samma form, med en kraftig stig- och falltid.

Problemet med signaler som flyter ihop blir värre när man försöker ta emot information i högre hastigheter via vibrationsmönster. Även på en vibrationsmotor som inte är optimerad för det kan ett enkelt mönster vid låg hastighet fortfarande avläsas och tolkas. För att ta emot och tolka detaljerad information, såsom ett helt textmeddelande, i högre hastigheter med minimalt fokus, krävs vibrationsmotorer speciellt optimerade för detta ändamål.

Vi hoppas förstås att det i framtiden kommer att finnas lösningar som gör att vi kan implementera xBands funktionalitet via en app på vilken smartklocka som helst. Men för närvarande är detta inte ett alternativ, utan istället fokuserar vi på att ge dig som användare den bästa möjliga taktila upplevelsen.

Tillbaka till Blogg