Synnedsättningar

Blogg post

Vår teknik kan vara användbar för många olika människor och av olika anledningar, men för individer med synnedsättning möjliggör den kommunikation i de många situationer där befintliga hjälpmedel är otillräckliga.

De verktyg som finns för att kommunicera med en smartphone om du är blind eller synskadad är inte väl lämpade för att hålla kontakten medan du lever ett aktivt liv. Punktskriftsskärmar är stora och klumpiga. Skärmläsare och röstkommandon är bäst lämpade för tysta miljöer och riskerar att avslöja privat information. Skärmläsare kräver också auditiv uppmärksamhet vilket innebär att hörseln inte kan användas för att interagera med och förstå din omgivning medan du använder den.

Vårt armband, xBand, hjälper dig att hålla kontakten, oavsett var du är eller vad du gör. Du kan diskret läsa textmeddelanden eller kolla vad klockan är utan att använda en punktskriftsskärm eller blockera öronen med hörlurar. Med xBand kan du hålla fokus på vad som händer runt omkring dig, istället för på din telefon.

Tillbaka till Blogg