Hur vi arbetar med tillgänglighet

Our Approach to Accessibility

Tillgänglighet är en grundläggande hörnsten i vår tekniska vision. På xTactor anser vi att teknik ska vara tillgänglig för alla, oavsett deras förmågor. Därför är vi dedikerade till att förbättra tillgängligheten för våra produkter och se till att så många som möjligt kan använda dem.

Vi tror på kommunikation bortom synen och hörseln. Genom att använda expertis hos individer som redan kommunicerar med sin smartphone med liten eller ingen syn tror vi att vi kan göra tekniken bättre, inte bara för individer med en synnedsättning, utan för alla. Därför har vi haft ett nära samarbete med rådgivare och testare med synnedsättning för att utveckla vår produkt xBand.

Vi har bland annat anammat en skärmläsare-först-designprincip när vi utvecklar vår mobilapplikation. Med detta tillvägagångssätt startar vi designprocessen genom att tänka på hur strukturen och flödet av användargränssnittet kommer att se ut för en skärmläsare. Detta har inte bara ökat produktiviteten genom att ge oss ett mer strukturerat sätt att tänka och kommunicera kring design, det har också lett till renare och mer strukturerade gränssnitt som är lättare att navigera oavsett om du använder en skärmläsare eller inte.

Dessutom har vi tagit vårt engagemang för tillgänglighet ett steg längre. Inom vårt team har vi en dedikerad tillgänglighetsanalytiker som kontinuerligt testar och utvärderar xBand-appen. Vår interna analytiker utvärderar noggrant varje aspekt av appen, från design av användargränssnitt till kompatibilitet med skärmläsare och andra hjälpmedelstekniker. Detta, i kombination med feedback från användare, gör det möjligt för oss att kontinuerligt förbättra xBands tillgänglighet och användbarhet.

Om du ändå skulle hitta några problem med våra produkter (tillgänglighetsrelaterade eller inte), kontakta oss gärna på: team@xtactor.com

Tillbaka till blogg