Är det möjligt att skapa nya sinnen?

Blogg post

Forskning har visat att sensorisk substitution fungerar. Till exempel kan känseln användas för att ersätta syn eller hörsel. Hjärnan är plastisk, även om du skickar information till hjärnan via känseln, kan hjärnan otroligt nog fortfarande tolka det som synintryck eller ljud.

Produkten BrainPort översätter visuell information från en kamera till elektrotaktila signaler på tungan, som hjärnan sedan kan tolka som syn. Det har gjort det möjligt för blinda att se föremål så bra att de kan stoppa en boll som rör sig mot dem. En annan enhet, Buzz, översätter ljudinformation från en mikrofon till vibrotaktila signaler på handleden, som hjärnan kan tolka som ljud, vilket får döva att höra.

Hjärnan verkar inte vara förprogrammerad för att tolka de elektrokemiska signalerna som kommer från ögon och öron. Istället lär den sig att tolka dessa signaler som ljud och synintryck över tid. På liknande sätt kan hjärnan lära sig att tolka de elektrokemiska signaler som kommer från huden som syn eller ljud.

Vi är dock inte begränsade till att bara använda känseln som en alternativ informationskanal för att ersätta andra sinnen. Vi kan använda den som en informationskanal för alla typer av information. Till exempel vibrerar enheten North Sense, som är placerad på huden på bröstet, när du är vänd mot det magnetiska norr. Din hjärna kan då uppleva en ny känsla av att alltid veta riktningen mot norr.

På liknande sätt ger xBand dig upplevelsen av ett nytt sinne där du får textinformation på ett helt nytt sätt!

Tillbaka till blogg