BCI - framtidens kommunikation

Blogg post

Brain-computer interfaces är framtidens kommunikation!

Brain-computer interfaces (BCI) kommer att förändra hur vi kommunicerar med våra elektroniska enheter och med varandra.

Forskning och utveckling inom BCI har haft sin huvudsakliga fokus på applikationer av neurala proteser som kan hjälpa till att återställa nedsatt syn, hörsel och rörlighet. Många medicinska tillämpningar är invasiva och kräver kirurgi. Till exempel näthinneimplantat, som är elektroniska enheter som överför visuell information till hjärnan genom att stimulera näthinneneuronerer och därigenom förbättra synen för personer med vissa typer av synnedsättningar. Ett annat exempel är cochleaimplantat , som är elektroniska enheter som överför ljudinformation genom att stimulera hörselnerven och därmed kan få döva och gravt hörselskadade att uppfatta ljud.

Termen BCI används dock mest för kommunikation åt andra hållet, det vill säga för att styra externa enheter som proteser genom aktivitet i hjärnan. Viss utrustning för att kontrollera proteser är icke-invasiv och kräver ingen operation. Att mäta den elektriska aktiviteten från utsidan av kroppen är svårare eftersom signalerna är svagare och det blir mer brus. Men genom att använda maskininlärning har vi blivit bättre och bättre på att förstå och tolka dessa signaler.

De externa enheter som din hjärna lär sig att kontrollera behöver inte involvera förflyttning av fysiska föremål i världen. Möjligheten att kommunicera textinformation direkt från din hjärna till någon extern enhet är också mycket intressant. Ny forskning visar att ett invasivt BCI med hjälp av maskininlärning kan upptäcka och tolka mental handskrift .

BCI kan förbättra kommunikationen för alla. När du vill skicka ett textmeddelande till någon idag måste du aktivt ta upp din smartphone, öppna en meddelandeapp, välja en mottagare, skriva ett meddelande på ett mycket litet tangentbord och trycka på en skicka-knapp. Skulle det inte vara bekvämare att ha en enhet som uppfattar din avsikt att skicka textmeddelandet genom att upptäcka och tolka vissa hjärnsignaler och automatiskt skicka meddelandet åt dig? Vi tror att detta är hur vi kan kommunicera inom en inte alltför avlägsen framtid.

Vår produkt, xBand, kommunicerar med din hjärna genom att stimulera nervceller på din handled och använder detta som en ny kanal för att skicka textinformation till din hjärna. Vi följer noga forskningens framsteg inom neurovetenskap och kommer att fortsätta att utveckla produkter för att förenkla vår kommunikation med datorenheter och med varandra.

Tillbaka till blogg