Vibrationsinställningar

Guide

När xBand är anslutet till din mobil kan du hitta inställningar för xBand under xBand-info-avsnittet på appens startskärm.

Här kan du ställa in hur snabbt vibrationsmeddelanden tas emot, vibrationsstyrka och vibrationsmotorernas beteende.

Tips när du väljer hastighet för vibrationerna

Vi rekommenderar att du väljer en hög hastighet för själva vibrationerna (teckenhastighet i ord per minut). Du behöver dock kunna skilja mellan korta och långa vibrationer. Den övergripande hastigheten för vibrationsmeddelanden kan sedan sänkas genom att använda pausförlängning, som lägger in extra långa pauser mellan tecken och mellan ord. Då du börjar använda xBand kommer du antagligen vilja ha en längre pausförlängning som du sedan kan sänka allteftersom du blir van vid olika vibrationsmönster.

Tillbaka till Guider